Aktualność przekonań | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl

Aktualność przekonań

Jak aktualne są nasze przekonania? Jak często zadajemy sobie sami pytanie - czy nasze przekonania są prawdziwe? Jak często przyjmujemy bezkrytycznie to co mówi nam społeczeństwo i jak często bezkrytycznie to powielamy? To jak łatwo ulegamy wpływom społeczeństwa najlepiej obrazuje eksperyment z małpami i bananem.

Eksperyment

Naukowcy zamknęli w klatce pięć małp w pomieszczeniu z drabiną i kiścią bananów zawieszoną przy suficie.
Nie trzeba było długo czekać by małpy zauważyły banany i zaczęły wchodzić na drabinę by po nie sięgnąć. Za każdym jednak razem, gdy którejś z nich się to udawało, wszystkim małpom fundowano zimny prysznic.
Po pewnym czasie, małpy zaczęły zauważać powtarzający się schemat i przestały sięgać po banany. Naukowcy zdecydowali się zatem usunąć jedną z małp i na jej miejsce wprowadzić inną, taką która nie wiedziała, że za sięganie po banana grozi zimny prysznic.
Zgodnie z oczekiwaniem nowo wprowadzona małpa zauważyła przysmak przy suficie i zaczęła wspinać się na drabinę. To spowodowało, że pozostałe cztery szybko ruszyły za nią i spuściły jej łomot. Nowa małpa nie wiedziała co zrobiła źle, ale już nigdy więcej nie próbowała zbliżyć się do drabiny.
Naukowcy zdecydowali się kontynuować eksperyment wymieniając kolejne małpy z początkowej piątki. Za każdym razem powtarzał się ten sam schemat, nowa małpa próbowała sięgnąć po banana, a pozostałe spuszczały jej łomot.
Po pewnym czasie wszystkie małpy zostały wymienione i nie było wśród nich żadnej, która uczestniczyła w początkowym stadium eksperymentu. Żadna z nich nigdy nie została oblana wodą, jednakże za każdym razem, gdy któraś próbowała sięgnąć po banana, wszystkie pozostałe spuszczały jej łomot.

Refleksja

Zastanów się jak często Ty sam robisz/nie robisz czegoś z powodów takich jak:
  • bo tak należy,
  • bo tak wypada,
  • bo tak ma być,
  • bo kultura tego wymaga,
  • bo tak trzeba,
  • bo powinno się tak robić.
A może z powodu banana?