Fragmenty nieznanego nauczania | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl

Fragmenty nieznanego nauczania

Koń - lejce - woźnica - wóz

Dzisiejszą inspiracją będą Fragmenty nieznanego nauczania autorstwa Piotra Demianowicza Uspieńskiego. W książce tej, autor proponuje spojrzeć na człowieka jako system, złożony z czterech elementów - ciała, umysłu, emocji i ducha, które wzajemnie na siebie oddziałują.
Metaforę dla tych czterech elementów stanowi koń zaprzężony do wozu i woźnica, który przy pomocy lejcy kieruje zaprzęgiem. Koń jest reprezentacją emocji - siły napędowej naszych działań. Wóz to metafora ciała - służy do przewożenia różnych rzeczy. Woźnica to nasze wartości i potrzeby duchowe - to one decydują o tym, w którym kierunku decydujemy się podążyć. Natomiast lejce, za pomocą których woźnica kieruje koniem, symbolizują nasz umysł.

Co się dzieje gdy zabraknie jednego z tych elementów?

Kiedy wóz zostaje bez konia - stoi w miejscu. Tak jak sam woźnica niewiele jest w stanie zrobić z wozem bez konia, tak same wartości, bez emocjonalnego zaangażowania nie sprawią, że ciało podejmie jakieś działania.
Z kolei gdy zabraknie woźnicy, koń poniesie i rozbije wóz. Emocje, które nie są kierowane przez umysł, szybko doprowadzą do wycieńczenia nasze ciało. Niekontrolowane wybuchy złości, smutku, gniewu, a nawet euforii zaprowadzą nas w miejsca, w których wcale nie chcemy być, a ceną będzie utrata energii i sił witalnych.
Podobnie jest w sytuacji, gdy woźnica nie potrafi dobrze pokierować koniem i szybko doprowadza do jego wycieńczenia. Nieumiejętność obchodzenia się z naszymi uczuciami doprowadza do braku motywacji i siły, która napędza nasze działanie.
Cały układ przestanie działać również wtedy, gdy zabraknie wozu. Gdy zaniedbamy swoje ciało i nie będziemy mieli czym wykonywać naszych zadań, to ani wartości, ani też odpowiednio pokierowane emocje nie pomogą nam w realizacji naszych celów.
Każdy z tych elementów jest konieczny i niezbędny by dobrze funkcjonowała całość. Każdy z nich wzajemnie na siebie oddziałuje. Tak samo jak dbamy o nasz umysł, musimy zadbać o nasze ciało, i rozwijać nasze umiejętności właściwego kierowania emocjami. To, co myślimy o sobie i innych, ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, a ono wpływa na kondycję naszego ciała.