Coaching Emocji - refleksje po spotkaniu ICF | Coaching Wrocław | akademiaprzemiany.pl

Coaching Emocji - refleksje po spotkaniu ICF

Z drobnym opóźnieniem, krótka refleksja o tym w jaki sposób zainspirowało mnie ostatnie spotkanie ICF we Wrocławiu.
Tematem spotkania był Coaching Emocji, a więc temat szczególnie bliski pogłębianiu samoświadomości i pracy nad inteligencją emocjonalną.
Spotkanie skupiło się na refleksjach na temat uczuć, ekspresji samego siebie i trzech poziomach słuchania, którymi charakteryzuje się Coaching Koaktywy - wewnętrznym (skupienie uwagi na sobie), skoncentrowanym (uwaga skoncentrowana na partnerze) i globalnym (informacja odbierana z całego otoczenia).
Świadomość, odczuwanie i doświadczanie emocji jest tak samo ważne dla Coacha, jak i osoby, z którą Coach pracuje. Często przyczyną trudności w realizacji zamierzonych celów okazuje się właśnie sfera emocjonalna. Dlatego kluczowe jest uświadomienie sobie swoich emocji i odpowiednie zwerbalizowanie tego co czujemy. Niewiele osób jednak pozwala sobie na obserwację i autentyczną ekspresję swoich emocji, a zamiast tego wypiera je lub angażuje się w nie całkowicie.
Wyparcie emocji może mieć różnoraki charakter, może objawiać się poprzez całkowite odcięcie się od emocji albo przez ich zniekształcanie. W pierwszym przypadku, człowiek wydaje się całkowicie nie zauważać sfery emocjonalnej zachowując kamienną twarz, a w drugim ucieka od nieprzyjemnych emocji poprzez np. zmianę tematu. Natomiast angażowanie się w emocje, jest jak uzależnienie, tracimy zupełną kontrolę nad tym co się z nami dzieje i nad celem jakim jest życie, które ma sens.
Ćwiczmy więc wyrażanie siebie poprzez zabawy takie jak odczytawanie z ruchu ciała jakim żywiołem jest nasz partner i doskonalmy się w uważnym słuchaniu podczas zaaranżowanych kłótni.